330 Dakota
Rifle Cartridge

Abbreviated Name:  330 Dakota

 
 

TECHNICAL INFORMATION:

The 330 Dakota information is pending approval

 

 

NOSLER AMMUNITION

Loaded for 330 Dakota

Not offered at this time

 

 

NOSLER RIFLES

Chambered for 330 Dakota

Not offered at this time

 

 

330 Dakota
Loading & Reloading Components:

330 Dakota LOAD DATA

 

 

NOSLER BULLETS 

Designed for Loading & Reloading 330 Dakota

 
 

AccuBond Bullet

 • 338 Caliber 180 Grain
 • 338 Caliber 200 Grain
 • 338 Caliber 225 Grain
 • 338 Caliber 250 Grain
 • 338 Caliber 300 Grain

CT Ballistic Silvertip Bullet

 • 338 Caliber 200 Grain

Custom Competition Bullet

 • 338 Caliber 300 Grain
 
 

E-Tip Bullet

 • 338 Caliber 200 Grain

Partition Bullet

 • 338 Caliber 210 Grain
 • 338 Caliber 225 Grain
 • 338 Caliber 250 Grain

 

 

NOSLER BRASS

Designed for Loading & Reloading 330 Dakota

Not offered at this time

 

 

Available Cartridge Information:

 

RIFLE CARTRIDGES

 

35 Caliber / .358” Diameter

9.3mm Caliber / .366” Diameter

375 Caliber / .375” Diameter

416 Caliber / .416” Diameter

44 Caliber / .429” Diameter

45 Caliber / .458” Diameter

458 Caliber / .458” Diameter

 

 

HANDGUN CARTRIDGES

 

9mm Caliber / .355” Diameter

38 Caliber / .357” Diameter

10MM Caliber / .400” Diameter

41 Caliber / .410” Diameter

44 Caliber / .429” Diameter

45 Caliber / .451” Diameter